Top: op tijd aanvragen, lange wachttijden CBR

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om ook na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarom moet u vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.

De Eigen verklaring
Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Eigen verklaring met geneeskundig verslag (75+)’. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult een arts in.

Begin op tijd met uw aanvraag
Om uw rijbewijs te vernieuwen, moet u een Eigen verklaring invullen en opsturen. De beoordeling van uw rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een Eigen verklaring in en stuur deze op. Op de achterkant van uw rijbewijs staat per categorie wanneer deze verloopt. Ook stuurt de RDW u ongeveer 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt een herinneringsbrief. Wilt u alleen nog uw brommerrijbewijs (categorie AM) behouden; dan hoeft u zich hiervoor niet te laten keuren.