Hoe werkt de rijbewijskeuring?

Voor de gratis rijbewijskeuring voor senioren, kunt u terecht bij Nationale Rijbewijscheck. Nationale Rijbewijscheck heeft zich gespecialiseerd in rijbewijs keuringen voor senioren en weet derhalve als geen ander wat belangrijk is voor deze groep; geen kosten, keuren dicht bij huis en snel aan de beurt zijn.

Keuringsarts
Bij Nationale Rijbewijscheck bent u verzekerd van goedkope en goede keuringen! De keuringen worden uitgevoerd door (huis)artsen. Deze keuringen voldoen aan de eisen van het CBR. Daarnaast bieden onze artsen een professionele en tevens persoonlijke service.


De keuring

Om er zeker van te zijn dat iemand lichamelijk en geestelijk gezond genoeg is om auto te mogen rijden, wordt er een rijbewijskeuring afgenomen. Bij een keuring kunt u het volgende verwachten:

 • Het ingevulde vragenformulier wordt besproken
 • Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats, hierbij wordt gekeken naar het functioneren van zowel de armen, benen als wervelkolom.
 • De psychische toestand wordt beoordeeld met behulp van de OPS Score (Oriëntatie en geheugen, Praktische vaardigheid, Sociaal en persoonlijk functioneren)
 • De bloeddruk wordt gemeten
 • Er vindt een oogtest plaats
 • Urine wordt onderzocht op suikerziekte


Hoe kunt u zich voorbereiden op de keuring?

Voor de keuring hoeft u niet veel voor te bereiden. Zorg er in ieder geval voor dat u het volgende meeneemt:

 • Uw rijbewijs
 • De ingevulde eigen verklaring
 • Indien van toepassing uw medicijnen-lijst
 • Indien van toepassing uw bril of contactlenzen. Zorg ervoor dat u ook op de hoogte bent van de sterkte hiervan!


De keuring is voorbij, en nu?
Wanneer u de keuring heeft gehad zult u niet meteen de uitslag krijgen. De keuringsarts schrijft eerst een geneeskundig verslag en stuurt deze, samen met de eigen verklaring, naar het CBR. Wij, Nationale Rijbewijscheck, regelen dat uw uitslag en de eigen verklaring aangeleverd worden bij het CBR. Wanneer de uitslag bekend is zult u deze spoedig per brief ontvangen.

Het kan soms voorkomen dat het CBR meer informatie wil na het lezen van het verslag van de arts. In dit geval wordt u doorverwezen naar een medisch specialist. Een andere optie is dat u een rijtest af moet leggen bij een rijvaardigheidsdeskundige Zo’n rijtest is verplicht. Wilt u meer weten? Uw rijbewijskeuringsarts kan u hier verder over informeren.


De uitslag
Zoals eerder genoemd zult u de uitslag per brief ontvangen. Er zijn drie mogelijke uitslagen:

 • Geschikt
 • Geschikt met beperkende bepalingen, dit houdt in dat u uw rijbewijs wel kunt laten vernieuwen maar dat hier beperkingen aan vast zitten. Dit kan zijn een verplichte bril, het moeten rijden in een automaat of een korte geldigheidsduur van uw nieuwe rijbewijs.
 • Ongeschikt (In beroep gaan is mogelijk)

Wanneer de uitslag bekend is geeft het CBR de beslissing ook door aan de RDW (dienst wegverkeer).