Gratis rijbewijskeuring voor Senioren

Vanwege de regeling die sinds januari 2014 geldt, moeten automobilisten en motorrijders zich vanaf hun 75e te laten keuren. Rijbewijzen voor alle bestuurders tussen de 60 en 70 jaar zijn daarna langer geldig. Vanaf 65 jaar geldt dat het nieuwe rijbewijs 10 jaar meegaat. Vanaf 70 is dit slechts 5 jaar.

ANBO, de belangrijkste belangenbehartiger voor senioren is een voorstander van het idee dat medische criteria doorslaggevend zouden moeten zijn als het aankomt op een keuring, in plaats van, zoals nu, de leeftijd. Voor degene waarbij het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is, door een medicijn gebruik of een medische aandoening, blijft de rijbewijskeuring verplicht. Daarnaast moet voor verlenging van het groot rijbewijs een keuring gaan plaatsvinden.

Op dit moment zijn de regels voor rijbewijs A en B als volgt:

  • Tot 60 jaar: Uw rijbewijs kan verlengd worden en is 10 jaar geldig. U hoeft niet gekeurd te worden.
  • 60-65 jaar: Wanneer uw rijbewijs verlengd wordt is deze 10 jaar geldig. Ook hier is een keuring niet nodig.
  • 65-70 jaar: Een verlenging van uw rijbewijs is geldig tot uw 75e levensjaar. Medische keuring is niet nodig.
  • 70-75 jaar: Een verlenging van uw rijbewijs is nu 5 jaar geldig. Wanneer uw oude rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag is er een medische keuring nodig.
  • Vanaf 75 jaar: Ten alle tijden is een medische keuring verplicht, uw rijbewijs is 5 jaar geldig.